info@komurder.org
Paris Cad. No: 4/4 Kavaklıdere Çankaya - Ankara

Kömür, yüzyıllardır enerji ve sanayi sektörlerinin temel taşı olmuştur. Günümüzde, çevresel etkileri ve iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde, kömürün kullanımı ve üretimi yeniden değerlendirilmekte, sürdürülebilirlik ve çevre dostu yaklaşımlar ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda, "Sürdürülebilir Kömür ve Temiz Kömür Üretimi" konsepti, kömürün ekonomik ve çevresel etkilerini dengelerken, enerji güvenliği ve sanayi ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmeyi hedeflemektedir.

Temiz kömür teknolojileri, kömür yakıtlı enerji üretiminin çevresel etkisini azaltmayı amaçlar. Bu teknolojiler, emisyonları minimize eder, enerji verimliliğini artırır ve kömürün daha temiz bir enerji kaynağı olarak kullanılmasını sağlar. Örneğin, yüksek verimli ve düşük emisyonlu (HELE) santraller ve karbon yakalama ve depolama (CCS) teknolojileri, kömürden elde edilen enerjinin daha temiz ve daha sürdürülebilir olmasını mümkün kılar.

Kömür, dünya genelindeki pek çok ülkenin enerji portföyünde önemli bir yer tutmaktadır. Enerji güvenliği, ekonomik kalkınma ve sanayi üretimi açısından stratejik bir kaynak olan kömür, özellikle enerjiye erişimin sınırlı olduğu bölgelerde kritik bir rol oynamaktadır. Sürdürülebilir kömür kullanımı, bu bölgelerde enerji erişimini artırırken, aynı zamanda küresel karbon emisyonlarını kontrol altına almayı hedeflemelidir.

Temiz kömür üretimi, madencilikten enerji üretimine kadar tüm süreçleri kapsar. Etkin madencilik uygulamaları, çevresel etkileri azaltmaya ve kaynakların verimli kullanımına yardımcı olur. Ayrıca, atık yönetimi, yenilenebilir enerji entegrasyonu ve metan kontrolü gibi önlemler, kömür madenciliğinin çevresel ayak izini azaltmada önemlidir. Bu yaklaşım, kömürün hem ekonomik hem de çevresel olarak sürdürülebilir bir şekilde üretilmesini ve kullanılmasını sağlar.

Kömürder Üyeleri Tüm Üyeler