info@komurder.org
Paris Cad. No: 4/4 Kavaklıdere Çankaya - Ankara

Derneğimizin Amacı, Dernek Tüzüğümüzün 2. Maddesinde şu şekilde yer almaktadır:

Dernek,

-Türkiye genelinde yer altı ve yerüstü fiili olarak kömür üretimi yapan ve yerli kömürden enerji üreten  tüzel  ve özel kişileri bir araya getirmek,

– Kömür üretimindeki zorluklara birlikte göğüs germek,

– Ülke kömür madenciliğini geliştirmek, yeni teknolojilerle bunu desteklemek

-İş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda gerekli önlemlerin ve ortak çözümlerin alınması sağlamak,

-Yurtiçi ve Yurtdışı toplantı, seminer, sempozyum ve fuar etkinliklerine katılmak ve yeni teknolojiler konusunda bilgi edinmek ve üyeleri bilgilendirmek,

-Yasalar ve Yönetmelikler doğrultusunda, Sivil Toplum Kuruluşu olarak üzerine düşen görevi yerine getirmek,

-Kamu ile olan ilişkilerde, sektörü temsil etmek, amaçları ile kurulmuştur.

Kömürder Üyeleri Tüm Üyeler