info@komurder.org
Paris Cad. No: 4/4 Kavaklıdere Çankaya - Ankara

Kömür Kitaplığı

1 ) Federal Mine Safety And Health Act of 1977 ( Federal Madencilik Güvenlik ve Sağlık Kanunu -1977 ), 1977ABD.

2 ) Türkiye 5.Kömür Kongresi Tebliğler Kitabı, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, 5-9 Mayıs 1986, Zonguldak.

3 ) Guidelines for the preperation of feasibility reports for coal projectsProject Appraisal Division Planning Commission Government of India, New Delhi, April 1992.

4 ) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 2002 Faaliyet Raporu TKİ, 2003 Ankara

5 ) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 2003 Faaliyet RaporuTKİ, 2004 Ankara.

6 ) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 2004, Yılı Faaliyet RaporuTKİ, 2005, Ankara.

7 ) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 2005, Yılı Faaliyet RaporuTKİ, 2006, Ankara.

8 ) Coal Mine Safety, Terrance V.Newhouse, Mayıs 2007.

9 ) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 2006, Yılı Faaliyet RaporuTKİ, 2007, Ankara.

10 ) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 2007, Yılı Faaliyet Raporu, TKİ, 2008, Ankara

11 ) Kömürün Gerçek Maliyeti, Rebecca Short ve diğer yazarlar, Greenpeace, Mart 2009.

12 ) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 2008, Yılı Faaliyet Raporu, TKİ, 2009 Ankara.

13 ) Mükellefiyet, Metin KÖSE, Doğan Kitap, 2010, İstanbul.

14 ) Taşkömürü Raporu, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Ocak 2010, Ankara

15 ) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 2009, Yılı Faaliyet Raporu, TKİ, 2010 Ankara

16 ) Temiz Kömür TeknolojileriDünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, Mart 2010, Ankara

17 ) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 2010 Yılı Faaliyet Raporu, TKİ, 2011 Ankara.

18 ) Yeraltı Kömür Gazlaştırma Projesinin Türk Kömür Yataklarına Uygulanabilirliği ve Maliyet Analizi,Yüksek Lisans Tezi, Rahşan EKİM, İTÜ- Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği, Haziran 2011, İstanbul.

19 ) Yeraltı Kömür Madenlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Uygulama Rehberi, Çeviren : Doç.Dr. Tevfik PINAR, Adya Akademi Doktorlar Yayınevi, 2011, Ankara.

20 ) Yer Mühendislik Terimleri Sözlüğü Reşat ULUSOY, Mehmet EKMEKÇİ, Hasan GERÇEK, K. Önder ÇETİN, Mustafa AKTAR, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Ocak 2011, Ankara.

21 ) Linyit Kömürü Sahalarının Ekonomiye Kazandırılması, Cengiz GÜNEŞ, Deloitte, Mart 2012.

22 ) T.K.İ. 2011 Yılı Faaliyet Raporu, 2012, Ankara.

23 ) Madencilik Sektör RaporuT.C. Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü, 2012, Ankara.

24 ) Türkiye’nin Kömür Sevdasının Karadeniz’deki Yerel Ekonomiler Üzerinde Oluşturduğu Tehdit, Anelia Stefano, Daniel Popov, Greenpeace, Ekim 2013.

25 ) T.K.İ. 2012 Yılı Faaliyet Raporu2013, Ankara.

26 ) Madencilikte Önemli Bazı Ülkelerde Maden Hukuku İle İlgili Mevzuat, Melih TURHAN, Türkiye Madenciler Derneği, Mayıs 2014, İstanbul.

27 ) Soma Kömür Madeni Kazası Bilgilendirme Dokümanı, Greenpeace, Mayıs 2014.

28 ) Pre Feasibility Report of 1×660 MW Supercritical Lignite Based Thermal Power Plant (Expansion) At Bhadresh , Barmer – RAJASTHAN/INDIA, Raj West Power LTD .-Barmer, December 2014.

29 ) Kömür Sektör Raporu ( Linyit ) 2013, TKİ Genel Müdürlüğü , Haziran 2014.

30 ) Soma Maden Kazası RaporuTMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Eylül 2014, Ankara.

31 ) Coal-Medium-Term Market Report 2014, IEAInternational Energy AgencyDecember 2014.

32 ) Kurulması Öngörülen Gerze Enerji Santrali’nin EtkileriGreenpeace, 2014.

33 ) Kömür, Enerji Raporu 2013, 2.Bölüm, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, 2014 Ankara.

34 ) Yüksek Kalorifik Değerli Kömür– Türkiye’de ve Dünya’da Görünüm, Deloitte, Eylül 2014.

35 ) Yeraltı Kömür Gazlaştırma Yöntemiyle Temiz Enerji ve Yakıt Üretimi Ön Çalışma RaporuMehmet CENAN, Prime Teknoloji Ltd.Şti. 2014, Ankara.

36 ) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 2015 – 2019 Stratejik Plan, T.K.İ, 2014, Ankara.

37 ) Yerli Kömür Kaynaklarının Elektrik Üretim Amaçlı Değerlendirmesine İlişkin Strateji Belgesi, ETKB, Temmuz 2014, Ankara.

38 ) Manisa’nın Soma İlçesinde Başta 13 Mayıs 2014 Tarihinde Olmak Üzere Meydana Gelen Maden Kazalarının Araştırılarak Bu Sektörde Alınması Gereken İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirlerinin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporu, Cilt:1, TBMM 24. Yasama Dönemi, 5. Yasama Yılı, Aralık 2014, Ankara.

39 ) Manisa’nın Soma İlçesinde Başta 13 Mayıs 2014 Tarihinde Olmak Üzere Meydana Gelen Maden Kazalarının Araştırılarak Bu Sektörde Alınması Gereken İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirlerinin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporu, Cilt:2, TBMM 24. Yasama Dönemi, 5. Yasama Yılı, Aralık 2014, Ankara.

40 ) Türkiye Yeraltı Kaynakları ( İllere Göre ), Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Yer Bilimleri ve Kültür Serisi-5, 2015, Ankara.

41 ) Ocak 2015 İtibarıyla Türkiye’nin Enerji Görünümü Raporu, TMMOB Makina Mühendisleri Odası- Bülten, Şubat 2015, Ankara.

42 ) Kömür Sektörü ToplantısıDEİK, 12 Mart 2015, Ankara.

43 ) General Assembly of the ISSA Mining Section, Ba Rai, Vung Tau, ISSA-Mining Internatiıonal Social Security Association15 March 2015, Vietnam.

44 ) Kömürü Finanse EtmekÖnder ALGEDİK, Ankara, Nisan 2015.

45 ) Kömür (linyit) Sektör Raporu 2014, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Mayıs 2015, Ankara.

46 ) Taşkömürü Sektör Raporu, T.C.Türkiye Taşkömürü Kurumu, Mayıs 2015, Zonguldak.

47 ) Madencilik Sektörüne Ait Temel Ekonomik Göstergeler 2014, MTA, Haziran 2015, Ankara.

48 ) Enerji ve Kömür RaporuTMMOB Maden Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu, Temmuz 2015, Ankara.

49 ) Türkiye Enerji Sektöründe Dönüşüm – Önemli Aşamalar ve Zorluklar, Rapor No : ACS 14951, Dünya Bankası Enerji ve Madencilik Küresel Uygulaması Avrupa ve Orta Asya Bölgesi, Temmuz 2015.

50 ) Turkey Energy Transition – Milestones and Challenges, The World Bank, July 2015.

51 ) Kömür Raporu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Eylül 2015, Ankara.

52 ) Investing In Non Renewable Energy Coal Fired Power PlantsMuzaffer BAŞARAN, Member of WEC TNC, 7th Turkey Energy Forum, 13-14 October 2015, İstanbul.

53 ) Kömür Raporu- İklim Değişikliği, Ekonomi ve Sağlık Açısından Türkiye’nin Kömür PolitikalarıSabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi, Kasım 2015, İstanbul.

54 ) “Maden Kanunu Uygulama Yönetmelik Taslağı” ve “Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler Yönetmelik Taslağı” Görüş ve Değerlendirme Raporu, Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi Birliği. 2.12.2015, Ankara.

55 ) Türkiye Kömür Madenciliği Sektöründe Sözleşmesel Düzenlemeler , TEPAV-ILO,2015.

56 ) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, MYK Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2015, Ankara

57 ) IGCC Plant- Clean Coal Technology, SİSTEMAS Teknoloji ve Sistem Üretimi.

58 ) PERC RAPOR YAZIM KODU – Arama Sonuçları, Maden Kaynakları ve Maden Rezervleri Avrupa Rapor Yazım Kodu, MADENBİR Madencilik Müşavir Mühendisleri Birliği Derneği, 2015, Ankara.

59 ) 1954’ den 2015 ‘e Madencilikte Yasal Düzenlemeler, Necati YILDIZ, Kendi Yayını, 2015, Ankara.

60 ) Yeraltı Kömür Madenciliği, ETKB Maden İşleri Genel Müdürlüğü, MİGEM, Ocak 2016, Ankara.

61 ) Coal, World Coal Association, Web sitesi, 2016.

62 ) Coal Classification System of the U.S. Bureau of Mines and U.S. Geological Survey, Geological Survey Bulletin 1450-B, 2016.

63 ) ETKB Bakanı Sayın Berat ALBAYRAK’ın Bütçe Konuşma Metni, TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2016 Yılı Bütçe Görüşmeleri, 08.02.2016, Ankara.

64 ) Coal in the World and in the Turkey – Outlook, geopolitics, policies, and future prospects, Dr. Nejat TAMZOK, Bilkent University, 2016, ANKARA.

65 ) Susuzlandırma ve Kurutma, Prof. Dr. Gündüz ATEŞOK, Yrd. Doç. Dr. Murat Olgaç KANGAL, İTÜ Maden Fakültesi, Yurt Madenciliğini Güçlendirme Vakfı, 2012, İstanbul.

66 ) Madencilik Terimleri Sözlüğü Türkçe, İngilizce-Almanca, Doç. Dr. Ferhan ŞİMŞİR, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, 2007, Ankara.

67 ) Türkiye 19. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, 21-23 Mayıs 2014, Zonguldak.

68 ) Açık Ocak Yöntemi İle Çalışılan Bir Madende Ergonomik Risklerin Anket Yoluyla Değerlendirilmesi, Bahar BOĞA, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Tezi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2014, Ankara.

69 ) Türkiye Tersiyer Kömürlerinin Kimyasal ve Teknolojik Özellikleri, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürüğü, 2002, Ankara.

70 ) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, 2013 Yılı Faaliyet Raporu, TKİ, 2004, Ankara.

71 ) Elektrik Enerjisinde Ulusal Politika 2000 Yılında Türkiye’de Elektrik Enerjisinde Mevcut Durum Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Ankara sanyi odası, İstanbul Sanayi Odası Ortak Yayını, Ekim 2000

72 ) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İle Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlarının Amaç ve Faaliyetleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2015, Ankara.

73 ) TKİ ve Kömürün Tarihçesi İle Türkiye Kömür Stratejileri, Prof. Dr. Volkan Ş, EDİGER, TKİ; 2015, Ankara.

74 ) Türkiye 16. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı, 26-28 Mayıs 2008, Zonguldak.

75 ) Açık İşletmelerde Şev Açısı, Basamak Yüksekliği ve Genişliğinin Belirlenmesi ve İş Güvenliği Açısından Önemi, İş Müfettişi Yardımcılığı Tezi, Sedat DUMLU, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2014, Bursa.

76 ) Kömür ve Sektörde Örnek Bir Olay: Çayırhan, Türkiye Madenciler Derneği, Nisan 2014, İstanbul.

77 ) Türkiye 8.Kömür Kongresi Tebliğler Kitabı, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, 4-8 Mayıs 1992, Zonguldak.

78 ) Ocak Havalandırması, Doç. Dr. Tevfik GÜYAGÜLER, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Eylül 1991, Ankara.

79 ) Kömür Jeolojisi, Güner ÜNALAN, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Eğitim Serisi-41, 2013, Ankara.

80 ) Patlama Riski Olan Ortamlarda Elektrik Tesisatının İş Güvenliği Açısından İncelenmesi, Alper Yasin ÖZÇELİK, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Tezi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2014, Ankara.

81 ) Rio+20 Fosil Yakıtlara Verilen Teşvikleri Durdurmak, Greenpeace, Haziran 2012.

82 ) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, 2011 Yılı Faaliyet Raporu, TKİ, 2012, ANKARA.

83 ) Anılarla Madencilik, Melih TuRHAN, Türkiye Madenciler Derneği, mayıs 2014, İstanbul.

84 ) Türkiye 6.Kömür Kongresi Tebliğler Kitabı, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, 23-27 Mayıs 1988, Zonguldak.

85 ) Yeraltı Maden İşletmelerinde Gaz ve Toz Patlamaları ve Önlemler, Ali Rıza ERGUN, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Tezi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2007, ANKARA.

86 ) Enerji Mevzuatı Kanunlar ve Yönetmelikler, TETAŞ Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş., Kasım 2002, ANKARA.

87 ) Türkiye Linyit Envanteri, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü,Envanter Serisi-202, 2010, ANKARA.

Kömürder Üyeleri Tüm Üyeler