info@komurder.org
Paris Cad. No: 4/4 Kavaklıdere Çankaya - Ankara

Faaliyet Alanları- (Dernek Tüzüğünden alınmıştır)

Derneğimizin Faaliyet Alanları, Dernek Tüzüğünün 8. Maddesinde şu şekilde yer almaktadır.

Dernek, amacını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki çalışmalarda bulunur;

-İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı konusunda gerekli çalışmaları yapmak. En güncel yöntem ve uygulamaları öğrenip, üyelerine sunmak.

-Ülke kömür madenciliğini  geliştirici, koruyucu. Üyeleri  arasında ilgili, bilgi ve dayanışmayı arttırıcı çalışmalarda bulunmak.

-Gerek üyeleri ve gerekse üyelerin dahil olduğu kuruluşlarla ve kömür madenciliği konusunda faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından kullanılan malzeme, makine ve teçhizatın standartlara uygunluğunu takip ve tetkik etmek

-Kömür madenciliğinin teknik ve ekonomik gelişmesi için gerekli araştırma ve incelemelerde bulunarak, üyelerini aydınlatmak ve sonuçları üyelerinin yararına sunmak. Hizmet içi eğitim ve yurtiçi, yurtdışı geziler düzenlemek.

-Kömür üretiminde kullanılan makine ve teçhizatın temini, gerektiğinde üretimi, satışı ve bunların özellik, kalite ve standartları hakkında araştırma yapmak, bu konudaki gelişmelerden üyelerini haberdar etmek, yasaların izni doğrultusunda, mesleki kuruluşların bu konuda araştırma ve faaliyetlerine katılmak, onları desteklemek.

-Üyelerin ortak ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekli malzemelerin teminine ve sorunların çözümüne yardımcı olmak

-Üyelerin sorunları ile ilgili konularda, sorun çözümü için, resmi makam ve kuruluşlarla diğer mesleki ve özel kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak.

-Kömür Madenciliği sektörünü ilgilendiren her türlü konuda yetkililerce yapılacak yasal ve idari düzenlemelere yardımcı olmak, bu amaçla araştırma ve incelemeler yaptırarak, bu sonuçlara göre önerilerde bulunmak ve bu önerilerin yaşama geçirilebilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak, sonuçlarını izlemek ve yayın organları aracılığıyla kamuoyunu aydınlatmak.

-Dünya kömür madenciliğini yakından izlemek, bilgi toplamak, elde edilen bilgileri üyelerinin ve yetkililerin bilgilerine sunmak.

-Dünyadaki ekonomik ve ticari değişimleri yakından izleyerek, kömür üretim miktarları ile satış fiyat ve şartlarını, sektördeki yenilik ve gelişmeleri üyelerine ve yetkililere aktarmak.

-Üyeleri arasındaki mesleki anlaşmazlıklarda, taraflar talep ettiği taktirde, hakemlik görevini üstlenmek

-Tüketicilerin ve sektör mensuplarının her türlü teknik, sosyal, kültürel bilgi düzeyinin yükselmesi için, eğitici-öğretici yayınlar çıkarmak, seminerler ve sempozyumlar düzenlemek, tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, bilimsel araştırmalar yapmak ve desteklemek.

-Kömür üretimi konusunda gelişmiş ülkelerdeki, iktisadi, istatistiksel ve teknik bilgileri üyelerine ve ülke ekonomisine kazandırabilmek amacıyla, dış ülkelerdeki kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunmak, bilimsel araştırmalar yapmak ve desteklemek.

-Kömür üretim sektörünün, çevre ile uyumlu çalışması ve çevreye olumlu katkıda bulunulması için, faaliyetlerde bulunmak.

-Sektörde, ürün ve hizmet kalitesinin arttırılması için, Kalite Güvence Sistemi kurmak ve Kalite Güvence Sisteminin çalışmasını sağlamak.

-Derneğin çalışmalarını yürütmek ve Yönetim Kurulu’na karşı sorumlu olmak kaydıyla, gerekirse Çevre Komitesi, Teknik komite, Üye ve Dış İlişkiler Komitesi kurmak ve çalışmaları yürütmek.

-Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için Türkiye’de ulusal, bölgesel, yerel veya sektörel düzeyde faaliyet gösteren, ortak ilke ve hedefleri benimseyen, sanayici, işadamları dernekleri ve sektörel kuruluşlar ile bir araya gelip bir federasyon kurulabilir; kurulmuş olan federasyona katılabilir.

-Kömür madenciliğinin sektör bazında gereksinimlerini karşılamak amacıyla ulaşım, tarife, demir, deniz ve karayolları, iskele ve liman işlerinde kolaylıklar sağlayacak araştırmalar yapmak.

-Sektördeki kuruluşların ve işletmelerin gereksinim duydukları teknik eleman, finansman, üretim araçları ve yardımcı malzemelerin sağlanmasında yardımcı olabilmek amacıyla araştırma ve incelemede bulunmak.

-Ülke Kömür madenciliğinin gelişmesi ve dünya madenciliği arasında hak ettiği yeri alması için mesleki ve teknik toplantılar düzenlemek ve düzenlenen benzer toplantılara katılmak, her türlü mesleki yayın yapmak, sektör yararı için gerek gördüğü girişim ve çalışmalarda bulunmak.

-Derneğin amacı doğrultusunda çalışmalar yapan diğer yasal kuruluşlarla işbirliği yapmak, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma sağlamak.

Kömürder Üyeleri Tüm Üyeler