info@komurder.org
Paris Cad. No: 4/4 Kavaklıdere Çankaya - Ankara

 

TÜRKİYE KÖMÜR ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ

7. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

ÇAĞRI METNİ

 

Tarih: 15/02/2021

Sayı: 2021/3

Değerli üyemiz,

Derneğimizin 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın birincisi, 02/03/2021 Salı günü Saat 14.00’da Dernek Merkezinde (Kavaklıdere Mahallesi. Paris Caddesi. No:4/4 Çankaya/ANKARA) aşağıdaki gündemle, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, yeter sayı aranmaksızın, aynı gündem ile 10/03/2021 Çarşamba günü Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü’nde (Hipodrom Caddesi. No:12 Yenimahalle/ANKARA) Saat 14.00’de  yapılacaktır.

Gereğini bilgilerinize rica eder, ilginize ve katılımınıza şimdiden teşekkür ederim.

Gökalp BÜYÜKYILDIZ

Türkiye Kömür Üreticileri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

 

GENEL KURUL ADRESİ

Birinci Toplantı:

02/03/2021

Dernek Merkezi 

Paris Caddesi. No:4/4 Çankaya/ANKARA

İkinci Toplantı:

Birinci Toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda 10/03/2021 tarihinde

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Hipodrom Caddesi. No:12 Yenimahalle/ANKARA

GÜNDEM;

 1. Toplantının açılışı,
 2. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı,
 3. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu,
 4. Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,
 5. Başkanın konuşması,
 6. Yönetim Kurulu’nun faaliyet, hesap ve Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi,
 7. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
 8. Dernek Tüzüğünün 1, 2 ve 3. Maddelerinde değişiklik yapılması,
 9. Yönetim ve Denetim Kurulu’nun seçimi,
 10. Üye aidatlarını düzenli ödemeyen üyelerin, üyeliklerinin değerlendirilmesi,
 11. Tahmini bütçenin görüşülmesi ve onaylanması,
 12. Derneğe ait gayrimenkul alım-satım işlemleriyle ilgili Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 13. Dilek ve temenniler ile Kapanış.

Eki; Tüzüğün 1, 2 ve 3. maddelerinin eski hali.

        Tüzüğün 1, 2 ve 3. Maddelerinin yeni hali 

 

DERNEK TÜZÜĞÜNÜN 1 , 2 VE 3. MADDELERİNİN ESKİ ve YENİ HALİ

 

Tüzük Madde 1 Derneğin Adı ve Merkezi (Eski Hali)

Derneğin adı, Kömür Üreticileri Derneği olup, merkezi Ankara’dır. Derneğin şubesi yoktur.

 

Tüzük Madde 1 Derneğin Adı ve Merkezi (Yeni Hali)

Derneğin adı, Türkiye Kömür Üreticileri Derneği olup, merkezi Ankara’dır. Derneğin şubesi yoktur.

 

Tüzük Madde 2 Derneğin Amacı (Eski Hali)

Dernek,

- Türkiye genelinde yer altı ve yerüstü fiili olarak kömür üretimi yapan ve yerli kömürden enerji üreten tüzel ve özel kişileri bir araya getirmek,

- Kömür üretimindeki zorluklara birlikte göğüs germek,

- Ülke kömür madenciliğini geliştirmek, yeni teknolojilerle bunu desteklemek

-İş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda gerekli önlemlerin ve ortak çözümlerin alınması sağlamak,

-Yurtiçi ve Yurtdışı toplantı, seminer, sempozyum ve fuar etkinliklerine katılmak ve yeni teknolojiler konusunda bilgi edinmek ve üyeleri bilgilendirmek,

-Yasalar ve Yönetmelikler doğrultusunda, Sivil Toplum Kuruluşu olarak üzerine düşen görevi yerine getirmek,

-Kamu ile olan ilişkilerde, sektörü temsil etmek,

Amaçları ile kurulmuştur.

Tüzük Madde 2 Derneğin Amacı (Yeni Hali)

Dernek,

- Türkiye genelinde yer altı ve yerüstü, fiili olarak kömür üretimi yapan, yerli kömürden enerji üreten ve kömür maden ocakları ile yerli kömürden elektrik üreten santrallerin ekipman ihtiyacını sağlayan tüzel ve özel kişileri bir araya getirmek,

- Kömür üretimindeki zorluklara birlikte göğüs germek,

- Ülke kömür madenciliğini geliştirmek, yeni teknolojilerle bunu desteklemek

-İş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda gerekli önlemlerin ve ortak çözümlerin alınması sağlamak,

-Yurtiçi ve Yurtdışı toplantı, seminer, sempozyum ve fuar etkinliklerine katılmak ve yeni teknolojiler konusunda bilgi edinmek ve üyeleri bilgilendirmek,

-Yasalar ve Yönetmelikler doğrultusunda, Sivil Toplum Kuruluşu olarak üzerine düşen görevi yerine getirmek,

-Kamu ile olan ilişkilerde, sektörü temsil etmek,

Amaçları ile kurulmuştur.

 

Tüzük Madde 3 Dernek Üyeliği(Eski Hali)

Türkiye genelinde yer altı ve yerüstü kömür üretimi yapan ve yerli kömürden enerji üreten tüzel ve özel kişiler üye olabilirler. Kömür üretimi yapan firmaların temsilcileri, bağlı oldukları kurumdan alacakları yazı ile üye olabileceklerdir. Kömür üreticileri ve yerli kömürden enerji üreten dışında derneğe kayıt alınmayacaktır.

 

Firmaların Tüzel kişiliklerini koruyarak üye olmaları durumunda, Yönetim Kurulu Başkanı veya temsil için görevlendirdiği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık ya da temsil görevi bittiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse, firma tarafından belirlenerek derneğe bildirilir.

Üyelik isteklerinin reddi konusunda, Dernek Yönetim Kurulu’nun kararı kesindir ve hiçbir şekilde, herhangi bir yere itiraz edilemez.

Yasaların derneklere üye olamayacaklarını belirttiği kurumlar, derneğe üye olamazlar.

Tüzük Madde 3 Dernek Üyeliği (Yeni Hali)

Türkiye genelinde yer altı ve yerüstü kömür üretimi yapan, yerli kömürden enerji üreten ve kömür maden ocakları ile yerli kömürden elektrik üreten santrallerin ekipman ihtiyacını sağlayan tüzel ve özel kişiler üye olabilirler. Kömür üretimi yapan firmaların temsilcileri, bağlı oldukları kurumdan alacakları yazı ile üye olabileceklerdir. Kömür üreticileri, yerli kömürden enerji üreten ve kömür maden ocakları ile yerli kömürden elektrik üreten santrallerin ekipman ihtiyacını sağlayan tüzel ve özel kişiler dışında derneğe kayıt alınmayacaktır.

Firmaların Tüzel kişiliklerini koruyarak üye olmaları durumunda, Yönetim Kurulu Başkanı veya temsil için görevlendirdiği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık ya da temsil görevi bittiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse, firma tarafından belirlenerek derneğe bildirilir.

Üyelik isteklerinin reddi konusunda, Dernek Yönetim Kurulu’nun kararı kesindir ve hiçbir şekilde, herhangi bir yere itiraz edilemez.

Yasaların derneklere üye olamayacaklarını belirttiği kurumlar, derneğe üye olamazlar.

 

Kömürder Üyeleri Tüm Üyeler