İletişim 0312 418 1849
info@komurder.org
Paris Cad. No: 4/4 Kavaklıdere Çankaya - Ankara

Değerli üyemiz,

Derneğimizin 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı’ nın birincisi, 23/01/2017 tarihinde (pazartesi) Saat:14.00 de Dernek Merkezinde (Kavaklıdere Mah. Paris Caddesi 4/4 ÇANKAYA/ANKARA), bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, yeter sayı aranmaksızın, aynı gündem ile 31/01/2017 tarihinde(salı) aynı yer ve yine aynı saat 14.00 de  yapılacaktır.

Gereğini bilgilerinize rica eder, ilginize ve katılımınıza şimdiden teşekkür ederim.

Muzaffer POLAT
Kömür Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Kurul Adresi (Dernek Merkezi)
Kavaklıdere Mah. Paris Caddesi 4/4 ÇANKAYA/ANKARA

 

GÜNDEM;

 1. Toplantının açılışı,
 2.  Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı,
 3. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu,
 4. Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,
 5. Başkanın konuşması,
 6. Yönetim Kurulu’nun faaliyet, hesap ve Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi,
 7. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
 8. Dernek Tüzüğünün 14.1. maddesinde değişiklik yapılması,
 9. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun seçimi,
 10. Dernek üye giriş ve aylık aidatların belirlenmesi,
 11. Tahmini bütçenin görüşülmesi ve onaylanması,
 12. Dernek onursal üyeliğine başvuranlar ile ilgili Dernek Yönetim Kurulunun önerilerinin görüşülmesi,
 13. Dernek Logosunun görüşülmesi,
 14. Dilek ve temenniler ile Kapanış.

 

 

Eki; Tüzüğün 14.1. maddesinin eski hali ile yeni hali.

Tüzük Madde 14.1. (eski hali)

Yönetim kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıl süre için gizli oyla seçilmiş, 9 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yedek üyelerden en fazla oy almış olanlar sırayla getirilir. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan bir başkan yardımcısı seçer. Bir genel sekreter ve bir sayman tayin eder. Genel sekreter derneğin idaresi ile uğraşır. Derneği başkan ve başkan yardımcısı veya genel sekreter temsil eder.

Yönetim Kurulunda görev yapma süresi üst üste en fazla iki dönemdir. Aralıklı olarak ikiden fazla yönetim kurulu üyeliği farklı zamanlarda yapılabilir. Bu durumda ikiden fazla olabilir.

Yönetim kurulu başkanı, Genel Kurul’u takip eden 30 gün içinde Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın asil ve yedek üyelerini ad, soyad ve meslekleri ile birlikte ikamet adreslerini mahallin en büyük Mülki Amiri’ne yazı ile bildirir.

Tüzük Madde 14.1. (yeni hali)

Yönetim kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıl süre için gizli oyla seçilmiş, 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yedek üyelerden en fazla oy almış olanlar sırayla getirilir. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan bir başkan yardımcısı seçer. Bir genel sekreter ve bir sayman tayin eder. Genel sekreter derneğin idaresi ile uğraşır. Derneği başkan ve başkan yardımcısı veya genel sekreter temsil eder.

Yönetim Kurulunda görev yapma süresi üst üste en fazla iki dönemdir. Aralıklı olarak ikiden fazla yönetim kurulu üyeliği farklı zamanlarda yapılabilir. Bu durumda ikiden fazla olabilir.

Yönetim kurulu başkanı, Genel Kurul’u takip eden 30 gün içinde Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın asil ve yedek üyelerini ad, soyad ve meslekleri ile birlikte ikamet adreslerini mahallin en büyük Mülki Amiri’ne yazı ile bildirir.

Kömürder Üyeleri Tüm Üyeler