info@komurder.org
Paris Cad. No: 4/4 Kavaklıdere Çankaya - Ankara

TÜRKİYE KÖMÜR ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ
8. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
ÇAĞRI METNİ

Tarih: 28/02/2023
Sayı: 2023/3

Değerli üyemiz,

Derneğimizin 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın birincisi, 23/05/2023 tarihinde Saat 14.00’te Dernek Merkezinde (Kavaklıdere Mahallesi. Paris Caddesi. No:4/4 Çankaya/ANKARA) aşağıdaki gündemle, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, yeter sayı aranmaksızın, aynı gündem ile 01/06/2023 tarihinde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü’nde (Hipodrom Caddesi. No:12 Yenimahalle/ANKARA) Saat 14.00’te yapılacaktır.

Gereğini bilgilerinize rica eder, ilginize ve katılımınıza şimdiden teşekkür ederim.

Dr. Hasan Hüseyin ERDOĞAN
Türkiye Kömür Üreticileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

GENEL KURUL ADRESİ

Birinci Toplantı:

Dernek Merkezi 
Paris Caddesi. No:4/4 Çankaya/ANKARA

İkinci Toplantı: Birinci Toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda 01/06/2023 tarihinde
Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Hipodrom Caddesi. No:12 Yenimahalle/ANKARA

GÜNDEM;

1. Toplantının açılışı,
2. Saygı duruşuve İstiklâl Marşı,
3. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu,
4. Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,
5. Başkanın konuşması,
6. Yönetim Kurulu’nun faaliyet, hesap ve Denetleme Kurulu Raporunungörüşülmesi,
7. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
8. Dernek Tüzüğünde değişiklik yapılması,
9. Yönetim ve Denetim Kurulu’nun seçimi,
10. Dernek üye giriş ve aylık aidatların belirlenmesi,
11. Üye aidatlarını düzenli ödemeyen üyelerin üyeliklerinin değerlendirilmesi, ,
12. Tahmini bütçenin görüşülmesi ve onaylanması,,
13. Dilek ve temenniler ile Kapanış.

Kömürder Üyeleri Tüm Üyeler