Destek Hattı 0312 418 1849
info@komurder.org
Paris Cad. No: 4/4 Kavaklıdere Çankaya - Ankara

KÖMÜR ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ

5. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

ÇAĞRI METNİ

 

Tarih: 31/12/2018

Sayı: 2018/288

 

Değerli üyemiz,

 

Derneğimizin 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın birincisi, 16/01/2019 tarihinde (Çarşamba) saat: 14.00’te Dernek Merkezinde (Kavaklıdere Mahallesi Paris Cad. 4/4 ÇANKAYA/ANKARA) aşağıdaki gündemle, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, yeter sayı aranmaksızın, aynı gündem ile 24/01/2019 tarihinde (Perşembe) Grand Ankara Oteli’nde (Kavaklıdere Mahallesi Atatürk Bulvarı No:183 ÇANKAYA/ANKARA) saat 14.00’te  yapılacaktır.

 

Gereğini bilgilerinize rica eder, ilginize ve katılımınıza şimdiden teşekkür ederim.

 

Muzaffer POLAT

Kömür Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Genel Kurul Adresi

Birinci Toplantı:

16.01.2019

Dernek Merkezi 

Paris Cad. 4/4 Çankaya/ANKARA

 

İkinci Toplantı:

16.01. 2019 tarihinde çoğunluk sağlanamaması durumunda 24.01.2019 tarihinde

Grand Ankara Oteli

Kavaklıdere Mahallesi Atatürk Bulvarı No:183 ÇANKAYA/ANKARA

 

 

GÜNDEM;

1.   Toplantının açılışı,

2.   Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı,

3.  Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu,

4.  Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,

5.   Başkanın konuşması,

6.   Yönetim Kurulu’nun faaliyet, hesap ve Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi,

7.   Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ayrı ayrı ibrası,

8.   Dernek üye giriş ve aylık aidatların belirlenmesi,

9.   Tahmini bütçenin görüşülmesi ve onaylanması,

10. Dernek ile T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında imzalanan Ağaçlandırma İşbirliği Protokolü’nün görüşülmesi,

11.Dernek Tüzüğünün 14.1 Maddesinde değişiklik yapılması,

12.Yönetim ve Denetim Kurulu’nun seçimi,

13. Dilek ve temenniler ile Kapanış.

 

 

Eki; Tüzüğün 14.1. maddesinin eski hali ile yeni hali. 

 

 

 

Tüzük Madde 14.1. (eski hali)

 

Yönetim kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıl süre için gizli oyla seçilmiş, 9 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yedek üyelerden en fazla oy almış olanlar sırayla getirilir. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan bir başkan yardımcısı seçer. Bir genel sekreter ve bir sayman tayin eder. Genel sekreter derneğin idaresi ile uğraşır. Derneği başkan ve başkan yardımcısı veya genel sekreter temsil eder.

 

Yönetim Kurulunda görev yapma süresi üst üste en fazla iki dönemdir. Aralıklı olarak ikiden fazla yönetim kurulu üyeliği farklı zamanlarda yapılabilir. Bu durumda ikiden fazla olabilir.

 

Yönetim kurulu başkanı, Genel Kurul’u takip eden 30 gün içinde Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın asil ve yedek üyelerini ad, soyad ve meslekleri ile birlikte ikamet adreslerini mahallin en büyük Mülki Amiri’ne yazı ile bildirir.

 

Tüzük Madde 14.1. (yeni hali)

 

Yönetim kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıl süre için açık oyla seçilmiş, 7 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yedek üyelerden en fazla oy almış olanlar sırayla getirilir. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından başkan, bir başkan yardımcısı, genel sekreter ve sayman tayin eder. Genel sekreter derneğin idaresi ile uğraşır. Derneği başkan ve başkan yardımcısı veya genel sekreter temsil eder. Yönetim kurulu başkanı en fazla 2 dönem üst üste başkanlık yapabilir.

 

Yönetim kurulu başkanı, Genel Kurul’u takip eden 30 gün içinde Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın asil ve yedek üyelerini ad, soyad ve meslekleri ile birlikte ikamet adreslerini mahallin en büyük Mülki Amiri’ne yazı ile bildirir.

 

Kömürder Üyeleri Tüm Üyeler